Fidibo
زمین پست
تعداد صفحات:۴۷۷صفحه حجم نسخه کامل:۲مگابایت دشت سیل گرفته از سنبل‌های آبی پر می‌شد. علف‌های شناور با سرعت زیادی رشد می‌کردند. برگ‌ها موجب می‌شدند سطح آب جامد به‌نظر برسد ــ سطحی سبزرنگ در تضاد با آبی آسمان. آلونک‌های ساده، اینجا و آنجای امتداد حاشیه دیده می‌شدند. فقرا برای به چنگ آوردن هرچه خوردنی بود به زحمت خود را به علف‌ها می‌رساندند. در پاییز، حواصیل‌ها می‌رسیدند. پرهای سفید آن‌ها با دوده شهر سیاه می‌شد، آن‌ها بدون حرکت برای شکار خود به انتظار می‌ماندند.
See this content immediately after install