Fidibo
کتاب هفت عادت خانواده‌های موفق
تعداد صفحات:۳۳۵صفحه \nحجم نسخه کامل:۳مگابایت \nبه زودی رؤیای داشتن خانواده‌ای مؤثر در شما زنده می‌شود، ولی برای دست یافتن به این امر مهم باید اعضای دیگر خانواده نیز احساس کنند که در این جریان سهیم هستند. شما باید در شکل‌گیری خانواده‌ی مؤثر کمک کنید و به استقبالش بروید. دلیلش ساده است.\r\nآیا تا به حال قطعات جورچین را به هم وصل کرده یا دیده‌اید که کسی این کار را انجام دهد؟ چقدر مهم است که بتوانید شکل نهایی جورچین را در ذهن خود تصور کنید؟ اگر با کمک عده‌ای دیگر این کار را انجام می‌دهید، چقدر مهم است که آنها تصویری واحد را در ذهن خود تجسم کنند؟ بدون داشتن تصویری واحد، افراد تصمیمات متفاوتی می‌گیرند و نتایج آنها نیز متفاوت خواهد بود.\r\nبه نظر من باید تصویری واحد را در ذهن اعضای خانواده‌ ایجاد کرد. وقتی مقصد شما مشخص باشد، می توانید به برنامه‌ی پروازتان مراجعه کنید. کیفیت سفر شما به اندازه‌ی مقصدی که مدّ نظر دارید، اهمیت دارد.
See this content immediately after install