Fidibo
کتاب گروه محكومين
تعداد صفحات:۱۱۲صفحه \nحجم نسخه کامل:۱مگابایت \nراجع به کافکا و آثارش هدایت در همین کتاب، پیام کافکا چیزی باقی نگذاشته و آنچه تفسیر و توضیح درباره شخصیت و کارها و حتی زندگی کافکا بوده، به شیواترین بیان به رشته تحریر درآورده است، چنانکه دیگر نکته‌ای باقی نمانده تا کسی بتواند در این زمینه قلم بزند و افاضه فضل کند.\r\nاما با خواندن این مقاله جامع، خواننده به نزدیکی حیرت‌انگیز اندیشه‌ها و تفکر این دو نویسنده بزرگ که هر یک مایه مباهات کشور خود هستند پی می‌برد. نزدیکی این دو نویسنده چنان است که هر خواننده‌ای با خواندن یک اثر از کافکا و اثری از هدایت بی‌هیچ شبهه‌ای آن را درمی‌یابد. هدایت به‌خاطر همین ویژگی مشترک، دست به ترجمه آثار کافکا نیز زده است. مسخ شاید ماندگارترین اثر کافکا با ترجمه هدایت چنان است که بسیاری از ایرانیان آن را بیشتر با نام هدایت می‌شناسند تا کافکا. قهرمان این داستان گویی شخصیت نویسنده و مترجم آن است. همانگونه که کافکا در آثارش روابط منطقی را برهم می‌زند و قوانین اجتماعی را دگرگون می‌کند، هدایت نیز در آثارش روابط اجتماعی و قوانین بشری را به تمسخر و ریشخند می‌گیرد.\r\nکافکا در گروه محکومین سرنوشت محتوم بشر را به صورت عجیبی در قالب داستان بیان می‌کند. سرزمینی که نماد دنیا است. بشر با تمام تلاشهایی که در طول زندگیش می‌کند؛ عاقبت چاره و گریزی از مرگ ندارد. محکومین این سرزمین، انسانها هستند که عاقبت باید بر بستر مرگ خوابیده و بدون آنکه بدانند جرمشان چیست، تن به مرگ بدهند. محکومین اینجا هیچگاه از نوع مرگ خود خبر ندارند و تنها در آخرین لحظات زندگیشان به جرم خود و بر مرگ خود واقف می‌شوند. جالب اینکه این انسانِ محکوم به فنا، تا آخرین دقایق زندگیش دست از تلاش و مقاومتش برای ادامه حیات بیهوده‌اش بازنمی‌دارد؛ اما سرنوشت او و نوع مرگش در حافظه دستگاه خالکوب نهاده شده و او هیچ چاره‌ای برای گریز از این تقدیر بی چون و چرا ندارد.
See this content immediately after install