Fidibo
کتاب نهج البلاغه همراه موضوعی،سبک زندگی ۱ : کتاب دوازدهم
حجم نسخه کامل:۱مگابایت \n آموزه‌های نهج‌البلاغه ایمان را معرفت به قلب، اقرار به زبان و عمل با ارکان می‌داند. مطابق با این تعریف ایمان افزون‌بر معرفت قلبی و اقرار زبانی، بعد عملی زندگی انسان را نیز در برمی‌گیرد. کمال ایمان در آن است که هر سه مرحله ایمان، در انسان تجلی یابد هرچند در مقام هستها، ممکن است تنها تصدیق قلبی و لسانی وجود داشته‌باشد و شخص در عمل یعنی بروز و ظهور باور قلبی خود دچار ضعف و سستی باشد. ازدیگرسوی نقطۀ مقابل و ضد ایمان، کفر است.\r\nمعنای اصطلاحی ایمان ناظر به‌معنای تصدیق و تسلیم است. شارحان نهج‌البلاغه نیز بر این معنا پای فشرده و حقیقت ایمان را تصدیق و اذعان به باورهای بنیادین دینی، مانند خدا، پیامبر و امامان علیهم‌السلام دانسته‌اند، گرچه حقیقت ایمان، توحید قلمداد شده است.
See this content immediately after install